Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion Taijiquan ry
Yhdistysrekisterinumero 165.497

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Max Meckelborg
Kuopion Taijiquan ry

Sähköposti: rahastonhoitaja(at) kuopiontaijiquan.net
Puhelin: 044 367 5682

3. Rekisterin nimi

Kuopion Taijiquan ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri on yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä, johon kootaan seuran jäsenten tiedot. Rekisterissä olevia tietoja käytetään jäsenasioista ja muusta seuran toiminnasta tiedottamiseen, tilastointiin, seuran toiminnan raportointiin sekä maksujen seuraamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjärekisterin tiedot:

 • Kutsumanimi
 • Muut etunimet
 • Sukunimi
 • Kotikunta
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Syntymävuosi
 • Aloitusvuosi
 • Sukupuoli
 • Sähköpostikielto
 • Tieto ainaisjäsenyydestä
 • Tieto valmennustoiminnasta
 • Tieto johtokunnan jäsenyydestä
 • Listaus maksetuista jäsenmaksuista
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään jäsenlomakkeella jäsenmaksun yhteydessä.

Lisäksi rekisterissä pidetään sähköpostiviestintää varten postituslistaa, johon henkilö voi itse ilmoittautua.

7. Tietojen säilytysaika

Jäsenen tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö on seuran jäsenenä tai kuin tietojen säilyttäminen on muuten tarpeellista seuran toimintaan, tiedottamiseen, raportointiin ja muuhun liittyen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään rekisteissä enintään seitsemän vuotta. Joitakin jäsenen tietoja voidaan joutua säilyttämään pidempään kirjanpito- ja muiden lakien johdosta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Seura ei luovuta tietoja kaupallisiin tarkoituksiin.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.

Kuopion Taijiquan ry ja palvelintilan tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

12. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta sekä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kiellot itseään koskevia tietojen käsittelystä osoitetaan sähköpostiosoitteeseen puheenjohtaja (at) kuopiontaijiquan.net