Sääntömääräinen vuosikokous ti 25.2.2020

 • Aika: tiistaina 25.2.2020 klo 17.30
 • Paikka: Kahvila-ravintola Lounas-Salonki (Kasarmikatu 12)

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi johtokunnan esittäminä asioina keskustelu tulevan kesän ja syksyn harjoituksia. Katso tarkemmin asialistasta. Toimintakertomukseen, tilinpäätökseen, toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon voi tutustua harjoitusten yhteydessä.

Merkkaa päivä jo kalenteriisi ja tule vaikuttamaan, ilmaisemaan mielipiteesi sekä päättämään seuran asioista. Seura tarjoaa kokouksen yhtedessä kahvin ja teen seuraksi pientä syötävää.

HUOM! Johtokuntaan tarvitaan ainakin kaksi uutta jäsentä. Olisitko sinä kiinnostunut tekemään osasi seuran asioiden hoidossa?

Johtokunta kokoontuu 5-8 kertaa vuodessa. Jos yhtään siltä tuntuu, älä epäröi, vaan ota yhteyttä puheenjohtajaan sähköpostilla (puheenjohtaja(at)kuopiontaijiquan.net). Johtokunta selvittää jo ennen kokousta johtokuntatyöstä kiinnostuneita. Kokoukseen voi siis osallistua ilman pelkoa viime hetken pyynnöistä johtokuntaan liittymisestä. Tietysti kiinnostuksensa voi ilmoittaa myös kokouksessa. Osallistumalla kokoukseen pääset joka tapauksessa päättämään, ketkä toimivat johtokunnassa jatkossa!

 

Vuosikokouksen asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
 8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien toimikausi on kaksi (2) vuotta.
 10. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat.
  Keskustelu kesän yleisötaijitapahtumista sekä kesän ja syksyn 2020 harjoitusten sisällöistä, määristä yms.
 11. Kokouksen päättäminen.

Kohtaan 10 liittyen seuran johtokunta esittää:

 • kesällä 2020 järjestetään viime vuoden tapaan muutamia (esim. 5) harjoituskertoja, joiden aiheena on tui shou, yang, chen ja miekka. Harjoitukset olivat kahden harjoituksen yhdistelmiä. Yhden harjoituksen kesto n. 1 h.
 • kaikille avoimet yleisötapahtumat järjestetään kesäkuussa (esim. Kuopio Tanssi ja Soi -tapahtuman yhteydessä) ja elokuussa (n. puolessa välissä kuukautta).
 • syksyllä vetäjämäärä laskee kahteen henkilöön. Miten harjoitusvuoroja kannattaisi muokata? Yhdistetäänkö harjoitukset kahdelle illalle viikossa? Mitä sisältöjä harjoituksiin toivotaan? Tulisiko olla yksi ns. vapaavuoro, jossa voi kerrata aiemmin opittuja sarjoja?