Viuhka

Kuopion Taijiquanin vuosikokous on to 25.3 klo 17.30 alkaen Kuopion Steinerkoululla ja korvaa Yang-treenit mutta jos aikaa jää niin jotain kivaa rentouttavaa qigongista ja taijista loppuun. Tervetuloa rentoon kokoukseen mukaan ja pientä syöminkiä/juotavaa myös tarjolla.

Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
 8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien toimikausi on kaksi (2) vuotta.
 10. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat.
  - Sääntömuutokset: johtokunnan kokoonpano; puheenjohtaja ja (3) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen. Seuran kokouksiin osallistumien etänä.
 11. Kokouksen päättäminen.