4. kokous / 2018

Käytiin läpi rahastonhoitajan vaihtumiseen liittyvät käytännön päätökset pankista saatujen ohjeiden mukaisesti.